WWW.LAGERHOLM.COM


British Seagull outboard motors.

These pages are about the history and preservation of the classic British Seagull outboard motors.


"...IT WAS LEFT UNDER A BUSH at the bottom of the garden for 23 years wrapped in a plastic type bag and forgotten about... without even changing the plug it went on approximately the 12th pull..."

British Seagull outboard motorsUppsala Sill och Segel.

Föreningens syfte är att bedriva studier, forskning och praktisk verksamhet inom det maritima området med tonvikt på miljö, folkligt sjöliv, båtbyggarkonst samt maritim kulinarisk samvaro. Föreningen grundades 1993.


Föreningens Hjälmarsnipa

Uppsala Sill och Segel

Swedish Outboard Motors

A site devoted to the history and preservation of Swedish outboard motors as Archimedes, NV Marin, Electrolux, Penta, Aldell, Husqvarna and more.

Swedish Outboard Motors

Stephan Lagerholm, running for Yarrow Point, WA Town Council Pos. 1
Stephan Lagerholm, running for Yarrow Point, WA Town Concil Pos. 1


Viksta Traktormuseum

Viksta Traktormuseum , finns i Viksta Rångsta, utanför Björklinge ca. 30 km norr om Uppsala. På museet visas 126 traktorer från 1916-1969, gamla jordbruksredskap mm.


Bilder från Viksta traktormuseum.

The IPv4 Depletion blog

The .IPv4 Depletion site. discusses the depletion of IPv4 and the benefits of IPv6. The site consists of a blog, a daily updated IPv4 depletion report and an online tool where anybody can make their own IPv4 depletion estimates.


IPv4 Depletion Blog

Other.

Webmaster: Stephan Lagerholm.